Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych Klientów oraz Użytkowników Serwisów internetowych należących do Argo S.A. jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych oraz zagwarantować prawa przysługujące podmiotom danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące podmiotom danych prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych.
Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-393), przy ul. Krynickiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121651, posiadającą NIP: 5841028991, REGON: 190928358, o kapitale zakładowym w kwocie 1.100.000,00 złotych (dalej jako ARGO).
 
Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisów oraz obsługi Klientów, a w szczególności w celu:
zarejestrowania się w Serwisie,
zawarcia umowy,
dokonania rozliczeń,
dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru,
korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia),
przesyłania informacji handlowych, dotyczących nowości, promocji czy wyprzedaży, o ile wyrażono na to zgodę.
 
Rodzaj danych

ARGO przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
1. Zalogowania się w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres e-mail
2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail
3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
4. Przesyłania newslettera:
– adres e-mail
 
Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest: 
wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
wykonanie obowiązków wynikających z przepisu prawa kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego, przepisów podatkowych ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
prawnie uzasadniony interes ARGO, jakim jest właściwa obsługa Użytkowników i Klientów oraz ewentualne dochodzenie roszczeń ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wyrażona zgoda na ich przetwarzanie w celach marketingowych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych
1. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dokonywane na podstawie udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.
2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
3. Ma Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych lub przekazania wskazanemu podmiotowi.
4. Ma Pani/Pan prawo usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile żądanie to nie stoi w sprzeczności z wymogiem prawnym nakazującym przetwarzanie danych. Ewentualne usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności przetwarzania.
5. Ma Pani/Pan prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Pani/Pan skorzysta z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
6. Może Pani/Pan zażądać od ARGO informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z przepisami.
8. Mamy obowiązek poinformować Panią/Pana o podjętych przez nas działaniach, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania informacji.
 
Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/dokonania zakupu będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową/zakupem lub występują inne przesłanki prawne nakazujące ich przetwarzanie. 
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.
 
Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres: iodo@argo.pl lub listownie na adres: ul. ARGO S.A. ulica Krynicka 1, 80-393 Gdańsk.
 
Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podmioty współpracujące z ARGO w zakresie niezbędnym dla realizacji celu przetwarzania danych: partnerzy handlowi, serwisanci, firmy pocztowe i spedycyjne oraz innym podmiotom zaangażowanym w proces obsługi klienta.
Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz podmiotom z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO.

Informacje Handlowe – Newsletter oraz Rezygnacja z Newslettera

Ma Pani/Pan możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez newslettera informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). Można w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.
 
Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc), zapamiętywania specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych, ale przede wszystkim w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Pliki cookies nie służą ustalaniu tożsamości użytkownika.
Ustawienia dotyczące cookies możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach oprogramowania określając warunki ich przechowywania, uzyskiwania dostępu lub możesz je usunąć. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.
Niektóre części Serwisu zawierają plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas Plugin Facebooka w Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że skorzystaliście z naszego Serwisu. Jeżeli korzystacie z naszego Serwisu będąc zalogowanymi na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych wizyt w naszych wybranych Serwisach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Waszego konta na Facebooku.
 
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl